คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาล ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Veterinary Diagnostic Center

  ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่สัตวแพทย์ เจ้าของฟาร์ม เพื่อตอบสนองการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ยังสนับสนุน การเรียน การสอนให้นิสิตสัตวแพทย์เป็นงานสำคัญ และมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

การตรวจวินิจฉัยแยกตามห้องดังนี้
 • ห้องพยาธิวิทยาคลินิก
 • ห้องจุลพยาธิวิทยา
 • ห้องอิมมูนวิทยา
 • ห้องแบคทีเรียวิทยา
 • ห้องราวิทยา
 • ห้องไวรัสวิทยา
 • ห้องปรสิตวิทยา
สถานที่ตั้ง วันและเวลาทำการ
 • ที่อยู่ 600 ม.11 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
 • เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
 • เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
 • โทรศัพท์ 063-215-8099 
การรายงานผล
 • ทางโทรศัพท์
 • ทาง Application Line
 • จดหมาย-อิเล็กทรอนิค (E-mail)
 • อื่นๆ ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

ให้บริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,083-066-5205
เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น