คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

       ให้บริการตรวจรักษา ทำหมัน ฉีดวัคซีน ตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจวินิจฉัยผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

       ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนการเรียน

สถานที่ตั้ง วันและเวลาทำการ

  • ที่อยู่ 600 ม.11 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
  • เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์
  • เวลา 08.30 - 17.00 น.
  • โทรศัพท์ 063-215-8099

การรายงานผล

  • ทางโทรศัพท์
  • ทาง Application Line
  • ทางจดหมาย-อิเล็กทรอนิค (E-mail) 
  • อื่นๆ ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

QR CODE แบบประเมินโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

QR CODE แบบประเมินโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,083-066-5205
เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะสัตวแแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น