การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22

RSS
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22

เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

วันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปาฐกถาพิเศษ โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website
ความคิดเห็น 0
ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ*
อีเมล์*
ข้อความ *

โปรดทราบ: ความคิดเห็นต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะเผยแพร่

* ช่องที่ต้องเติม