กิจกรรมสำนักวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

RSS
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 12

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 12 0

  • Admin WTU Website
ภาพและกิจกรรมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 23

ภาพและกิจกรรมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 23 0

ดาวน์โหลดรูปภาพ วีดีโอบรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 23
  • Admin WTU Website
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 0

  • Admin WTU Website
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) 0

ดาวน์โหลดรูปภาพ
  • Admin WTU Website