กิจกรรมสำนักวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

RSS
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) 0

ดาวน์โหลดรูปภาพ
  • Admin WTU Website
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 0

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 24 แล...
  • Admin WTU Website
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 22

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 22 0

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ
  • Admin WTU Website
กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 0

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ
  • Admin WTU Website