กิจกรรมสำนักวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

RSS
ภาพและกิจกรรมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 24

ภาพและกิจกรรมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 24 0

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 24 คลิปบรรยากาศงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 24
  • Admin WTU Website
กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566

กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 0

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ
  • Admin WTU Website
ปฏิทินวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 0

ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทิน
  • Admin WTU Website
บรรยายหัวข้อ “How to Publish in World-Class Journals”

บรรยายหัวข้อ “How to Publish in World-Class Journals” 0

ดาวน์โหลด
  • Admin WTU Website