กิจกรรมสำนักวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

RSS
ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 0

ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทิน  
  • Admin WTU Website
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความวิจัย การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความวิจัย การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 0

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้นำเสนอบทความวิจัย
  • Admin WTU Website
สรุปผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้   เรื่อง “การขอจดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ”

สรุปผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การขอจดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ” 0

สรุปผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้ เรื่องการขอจดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ click