กิจกรรมสำนักวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

RSS
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21 0

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง "การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal" วันเสาร์ที่ 19 แ...
  • Admin WTU Website
ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 0

ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทิน  
  • Admin WTU Website
สรุปผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้   เรื่อง “การขอจดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ”

สรุปผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การขอจดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ” 0

สรุปผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้ เรื่องการขอจดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ click