การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดย ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม ประคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และคณะฯ แบบออนไลน์ผ่านระบบ yealink meeting ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad