โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2566

RSS
โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website