กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

RSS
โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ ณ วัดหนองบัว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ ณ วัดหนองบัว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ ณ วัดหนองบัว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2563 จัดเมื่อวัน พุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ชมคลิป วัตถุประสงค์โ...
  • Admin WTU Website