กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

RSS
คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบแนวคิด EdPEx โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 - 14.00 น.

คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบแนวคิด EdPEx โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 - 14.00 น.

คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบแนวคิด EdPEx โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริ...
  • Admin WTU Website
คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ EdSociate Special Webinar 22 EdSociate Special Webinar 22 "สร้างอนาคตนวัตกรด้วย STEM Coding" เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566

คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ EdSociate Special Webinar 22 EdSociate Special Webinar 22 "สร้างอนาคตนวัตกรด้วย STEM Coding" เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566

คณาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมอบรม EdSociate Special Webinar 22 EdSociate Special Webinar 22 "สร้างอนาคตนวัตกรด้วย STEM Coding" เมื่อวันที่ 21 ...
  • Admin WTU Website
คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง การตั้งเกณฑ์ผ่านและการตัดเกรด (Standard Setting and Grading) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566

คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง การตั้งเกณฑ์ผ่านและการตัดเกรด (Standard Setting and Grading) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566

คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการอบรมแพทยศาสตรศึกษา เรื่อง การตั้งเกณฑ์ผ่านและการตัดเกรด (Standard Setting and Grading) เมื่อวันที่ 18 ก.ค....
  • Admin WTU Website
คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566  ทั้...
  • Admin WTU Website