โครงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู (พิธีไหว้ครู)

RSS
โครงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู (พิธีไหว้ครู)

คณาจารย์และนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู(พิธีไหว้ครู) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 ​ณ ห้องนิทรรศการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website