กิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

RSS
พิธีรับเสื้อวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2565

พิธีรับเสื้อวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการ พิธีรับเสื้อและหมวกวิชาชีพให้กับนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ...
  • Admin WTU Website
โครงการเวสเทิร์นร่วมใจอาสา บริการประชาชน สาขาสาธารณสุขศาสตร์

โครงการเวสเทิร์นร่วมใจอาสา บริการประชาชน สาขาสาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรม​โครงการเวสเทิร์นร่วมใจอาสา บริการประชาชน​ สาขาสาธารณสุขศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย​ ธ...
  • Admin WTU Website
กิจกรรมพิธีเทียน รับขวัญน้องใหม่

กิจกรรมพิธีเทียน รับขวัญน้องใหม่

นิสิตสาธารณสุขศาสตร์และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเทียน รับขวัญน้องใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 ​ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์...
  • Admin WTU Website
โครงการวันสร้างสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

โครงการวันสร้างสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณาจารย์และนิสิตสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการวันสร้างสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันที่25 สิงหาคม 2565
  • Admin WTU Website