กิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

RSS
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2566
  • Admin WTU Website
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สาขาสาธารสุขศาสตร์​ ร่วมกับ​สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี #จัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดแร...
  • Admin WTU Website
กิจกรรมวันมหิดล ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันมหิดล ปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 24 กันยายน “วันมหิดล” น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธ...
  • Admin WTU Website
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นิสิตใหม่สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ...
  • Admin WTU Website