กิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS

โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ ณ วัดหนองบัว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ ณ วัดหนองบัว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2563 จัดเมื่อวัน พุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ชมคลิป วัตถุประสงค์โ...

โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพและมอบเสื้อกาวน์นิสิตเทคนิคการแพทย์

โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพและมอบเสื้อกาวน์นิสิตเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยลัยเ...

ขั้นตอนการใช้งานและการเข้าสู่ระบบ X-regis และ X-studi

แนะนําการใช้ XSTUDI อาจารย์ - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รายละเอียดเพิ่มเติม แนะนําการใช้ XSTUDI นิสิต - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รายละเอียดเพิ่มเติม Link...