กิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

RSS
พิธีไหว้ครู ผูกข้อต่อขวัญ สานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ผูกข้อต่อขวัญ สานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครู ผูกข้อต่อขวัญ สานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 นำโดย ดร.นพ...
  • Admin WTU Website