นทพ.กวินพัฒน์ อัครดำรงค์สกุล หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระ-ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ประจำปีการศึกษา 2565

RSS
นทพ.กวินพัฒน์ อัครดำรงค์สกุล หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระ-ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115 (1/2566) ซึ่งจัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานมีการมอบรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระ-ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้แก่ นทพ.กวินพัฒน์ อัครดำรงค์สกุล หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website