นทพ.พลอยไพลิน ตะเพียนทอง ได้รับรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ประจำปี 2566” (รุ่น 4) จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565

RSS
นทพ.พลอยไพลิน ตะเพียนทอง ได้รับรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ประจำปี 2566” (รุ่น 4) จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115 (1/2566) ซึ่งจัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานมีการมอบรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ประจำปี 2566” (รุ่น 4) จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้แก่ นทพ.พลอยไพลิน ตะเพียนทอง นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website