พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรม ระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่นที่ 1

RSS
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรม      ระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่นที่ 1
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่นที่ 1
โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website