พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2565

RSS
พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2565
ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565
เพื่อให้นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ใช้ในการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม ในการนี้ยังได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมงานเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของนิสิตและเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จอีกขั้นของนิสิต

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website