พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

RSS
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และต้อนรับนิสิตใหม่

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website