วันทันตสาธารณสุข 2565

RSS
วันทันตสาธารณสุข 2565

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพช่องปากของประชาชนชาวไทย และทรงสนับสนุนกิจกรรมทันตสุขภาพตลอดมา โดยในงานมีการให้บริการตรวจฟันและรักษาฟันฟรี เช่น อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ซึ่งให้บริการประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website