วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 14 ปี

RSS
วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 14 ปี
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 14 ปี
ทางคณะฯ ได้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมงานปีใหม่ มีการจับสลากแลกของขวัญ และมอบรางวัลพิเศษมากมายตลอดงาน

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website