อบรม CPR ปีการศึกษา 2564

RSS
อบรม CPR ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่วนงานกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรม Cardio pulmonary Resuscitation (CPR) ให้กับนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ก่อนขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website