โครงการรับร่างอาจารย์ ปีการศึกษา 2564

RSS
โครงการรับร่างอาจารย์ ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการรับร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที การยกย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website