การเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรม

RSS
การเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรม

ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด

สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
*เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ปีพุทธศักราช 2565 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 11:00
 
1. กรอกแบบฟอร์ม ใบขอส่งตรวจโควิด ผู้เข้ารับบริการของคลินิกทันตกรรม
สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่เวชระเบียน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ คลิก
หรือสแกน
 
2. ชำระเงินที่การเงิน สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ชั้นสอง
 
3. นำแบบฟอร์มและใบเสร็จรับเงินส่งเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการตรวจ
ที่ อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ชั้น 1 ทางร้านโชคดีติ่มซำ
 
4. รับการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ของสหคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  
5. ฟังผลและรับเอกสารแจ้งผล (สำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารแสดงผล)

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website