วิชาชีพสุขภาพความจริงและความเชื่อที่ถูกต้อง

RSS
วิชาชีพสุขภาพความจริงและความเชื่อที่ถูกต้อง
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ วิชาชีพสุขภาพ ความจริงและความเชื่อที่ถูกต้อง จัดขึ้นโดยสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (หมอบี) เป็นวิทยากร 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website