กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล