ข่าวสาร - กิจกรรม - คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

RSS
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสระลงเรือ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสระลงเรือ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสระลงเรือ สูงวัยหัวใจเบิกบานประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารประชุมเทศบาลตำบลสระลงเรือ    
คณะฯ เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดงานแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

คณะฯ เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดงานแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

คณะฯ เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดงานแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ในชุด “ระบำยี่สกมัจฉาวารี” โดย รอ...
การประชุมอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การประชุมอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การประชุมอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566"การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนหลักสูตรทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น"วันจันทร์ที่ 24 สิงหาค...
ขอรายงานโครงการโครงการออนไลน์

ขอรายงานโครงการโครงการออนไลน์

ขอรายงานโครงการโครงการออนไลน์ เรื่อง โครงการกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่