ข่าวสาร - กิจกรรม - คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

RSS
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ

รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชฎา ฤาแรง รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัย ...
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดไผ่สี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี  
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสระลงเรือ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสระลงเรือ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสระลงเรือ สูงวัยหัวใจเบิกบานประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารประชุมเทศบาลตำบลสระลงเรือ    
คณะฯ เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดงานแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

คณะฯ เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดงานแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

คณะฯ เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดงานแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ในชุด “ระบำยี่สกมัจฉาวารี” โดย รอ...