การประชุมอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

RSS
การประชุมอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนหลักสูตรทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น

การประชุมอาจารย์ผู้สอน

การประชุมอาจารย์ผู้สอน

การประชุมอาจารย์ผู้สอน

การประชุมอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
"การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนหลักสูตรทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น"
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website