ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรมวิชาการ เรื่อง“พัฒนาความรู้การดูแลบาดแผล (Update wound care)” (Online)

RSS
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรมวิชาการ เรื่อง“พัฒนาความรู้การดูแลบาดแผล (Update wound care)” (Online)

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรมวิชาการ เรื่อง“พัฒนาความรู้การดูแลบาดแผล (Update wound care)” (Online) โดยผ่านระบบ Yealink Meeting.


วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

หนังสือเชิญประชุมและกำหนดการ
ดาวน์โหลด

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
Link.สำหรับลงทะเบียน คลิก
https://forms.gle/joAh8XkWusgrGTZ6A

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad