ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และ/หรือการบริการทางการพยาบาล

RSS
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และ/หรือการบริการทางการพยาบาล

การประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง “ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล ณ ห้อง Auditorium (11-101) อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต และใช้ระบบออนไลน์ร่วมด้วย โดยใช้ระบบ Zoom

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และ/หรือการบริการทางการพยาบาล

Download รายละเอียดการประชุม แบบเสนอผลงาน และใบสมัครเข้าร่วมประชุม

  • โครงการประชุมวิชาการเรื่องทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล

 

Download

  •  แบบแจ้งความจำนง

Download

  • คำแนะนำการเขียนผลงานวิชาการ

Download

  • แบบฟอร์มการลงทะเบียน

Download

 

สามารถส่งข้อมูลผลงานหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ nsgapheit@gmail.com

 

 

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website