ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการ QUALI-DEC ภายใต้หัวข้อ "คลอด (อย่างไรให้) ปลอดภัย"

RSS
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการ QUALI-DEC  ภายใต้หัวข้อ "คลอด (อย่างไรให้) ปลอดภัย"

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย

เนื่องด้วยสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ร่วมกับ โครงการ QUALI-DEC ได้จัดบริการวิชาการผ่านระบบ Online Special Talk ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ภายใต้หัวข้อ "คลอด (อย่างไรให้) ปลอดภัย" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ หัวหน้าโครงการ QUALI-DECประเทศไทย เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้

โดยสามารถเข้าร่วมผ่านช่องทาง ZOOM

Meeting ID: 930 6342 1741

Passcode: 640733

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website