การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "WILD ANIMALS WHILE VET"

RSS
การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "WILD ANIMALS WHILE VET"
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ โดยท่านวิทยากร นายสัตวแพทย์ ทวีศักดิ์ นันต์ศิริวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ในหัวข้อ " WILD ANIMALS WHILE VET " ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. – 21.00 น. ผ่านโปรแกรม Yealink Meeting

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website