ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

RSS
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ตาอ้าย อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในโอกาสที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ เรื่อง “Systematics of the Anopheles barbirostris species complex (Diptera: Culicidae: Anophelinae) in Thailand” ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website