ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

RSS
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ตาอ้าย อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ฐาน TCI2 เรื่อง The prevalence of gastrointestinal parasites of pigs in Sa Long Ruea subdistrict, Huai Krachao district, Kanchanaburi province ในวารสาร KKU Veterinary Journal

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website