ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

RSS
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรเทพ พุทธนวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ฐาน TCI2 เรื่อง Measurement of temperament using chute test and exit velocity test in beef cattle ในวารสาร KKU Veterinary Journal

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website