ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

RSS
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ตาอ้าย อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ฐาน SCOPUS เรื่อง New Insights into Antimalarial Chemopreventive of Antifolates ในวารสาร Antimicrobial Agents and Chemothera มีค่า Impact factor 5.191

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website