ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

RSS
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในโอกาสที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดรากของสมุนไพรชะเอมเทศต่อเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp. ที่ก่อโรคผิวหนังในสุนัข” ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website