โครงการปัจฉิมนเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

RSS
โครงการปัจฉิมนเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ ที่จบการศึกษาใน โครงการปัจฉิมนเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถเข้าร่วมโครงการผ่าน Yealink meetings ได้ที่
https://meetings.yealinkmeeting.com/share?partyId=f3230320341d40ee8a1c74896812e8fa&planId=44a61961e3a642ed926247c73b46c2c5&sequence=1

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ อาคารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website