โครงการ ทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2564

RSS
โครงการ ทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2564
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ ทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่ออุทิศผลบุญ ให้แก่ สัตว์ทดลองที่นิสิต ใช้ศึกษามาตลอดปีการศึกษา

ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เริ่มลงทะเบียนเข้างานตั้งแต่เวลา 8.00 น.
ณ ห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ ตึกคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website