โครงการอบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ Eyes & Exotic Pets Talk

RSS
โครงการอบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ Eyes & Exotic Pets Talk
ประชาสัมพันธ์ของสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการอบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ Eyes & Exotic Pets Talk โดย อาจารย์ น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร์ ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.30-21.00 น. แบบออนไลน์ผ่านระบบ Yealink Meeting

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website