คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการ WORLD RABIES DAY 2021

RSS
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการ WORLD RABIES DAY 2021
📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการ WORLD RABIES DAY 2021 โดยมีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า*ฟรี* จำนวน 100 dose ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนให้สัตว์ของท่านได้ที่ QR code หรือหากมีข้อสงสัยสามารติดต่อมาที่ 063-215-8099

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad