ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
ขอเชิญนิสิต อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย"

ขอเชิญนิสิต อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย"

เนื่องในวันมหิดล ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
  • Admin WTU Website
รับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ ความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะที่ 4

รับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ ความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะที่ 4

ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ ความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะที่ 4 โดยความร่วม...
  • Admin WTU Website
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ และ อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐานTCI กลุ่ม1

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ และ อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐานTCI กลุ่ม1

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ และ อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐานTCI ...
  • Admin WTU Website
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดร.ขนิษฐา วัฒนจินดาเลิศ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐานTCI กลุ่ม1

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดร.ขนิษฐา วัฒนจินดาเลิศ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐานTCI กลุ่ม1

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดร.ขนิษฐา วัฒนจินดาเลิศ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐานTCI กลุ่ม1 งานวิจั...
  • Admin WTU Website