ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์

RSS
"คณะแพทยศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

"คณะแพทยศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“คณะแพทยศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?   คณะแพทยศาสตร์ – สาขาแพทย์ศาสตร์   แพทย์ในระบบราชการท...
  • Parida Ouamsaoad
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 1 (Open House)

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 1 (Open House)

คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัครเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 1 (Open House) ตั้งแต่วั...
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

คณะแพทยศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครระยะแรก วันที่ 1-30 มีนาคม 2565  กา...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รับตรงรอบที่ 2

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รับตรงรอบที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 แบบรับตรงรอบที่ 2 ...