ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์

RSS
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ Hángzhōu ประเทศจีน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ Hángzhōu ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ Hángzhōu...
  • Admin WTU Website
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลกำแพงเพชร
  • Admin WTU Website
ประกาศรับสมัครโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัครโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

คณะแพทยศาสตร์ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะที่ 4 วันที่ 24 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ก...
  • Admin WTU Website
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลกำแพงเพชร

  • Admin WTU Website