ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์

RSS
VDO ค.อบรมแพทยศาสตรศึกษา PLO สู่ CLO

VDO ค.อบรมแพทยศาสตรศึกษา PLO สู่ CLO

รับชมวิดีโอ ผ่าน YouTube คลิก
  • Parida Ouamsaoad
VDO ค.อบรม PBL&CBL

VDO ค.อบรม PBL&CBL

รับชมวิดีโอ ผ่าน YouTube คลิก
  • Parida Ouamsaoad
VDO ค.สัมมนาหลักสูตร พบ.-31 มีค 64

VDO ค.สัมมนาหลักสูตร พบ.-31 มีค 64

รับชมวิดีโอ ผ่าน YouTube คลิก
  • Parida Ouamsaoad