ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 1 (Open House)

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 1 (Open House)

คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัครเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 1 (Open House) ตั้งแต่วั...
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

คณะแพทยศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครระยะแรก วันที่ 1-30 มีนาคม 2565  กา...
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รับตรงรอบที่ 2

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รับตรงรอบที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 แบบรับตรงรอบที่ 2 ...
แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต