ประกาศรับสมัครโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

RSS
ประกาศรับสมัครโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

คณะแพทยศาสตร์ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระยะที่ 4 วันที่ 24 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2566

การจัดโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒรนาดูแลผู้สูงอายุ ด้วยความร่วมมือของหลายหน่วยงานได้แก่ คระแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เป็นโครงการที่มีการรวบรวมองค์กรที่มีบุคลากรที่สามารถเข้าถึงความรู้ มีการพัฒนาตนเองให้มีความารู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงให้มีประสิทธิภาพ 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website