ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
โครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

โครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online ผ่านระบบ Yealink Meeting และ Onsite ณ ห้องประชุม Meeting 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์...