ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-15.00 น.

RSS
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30-15.00 น.

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) พร้อมทั้งพบปะคณาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 3/2565 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30-15.00 น. VDO ปฐมนิเทศ คลิกที่นี่

    
    
    
    
   
     
    
    
    
    
       

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website