ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ช่วง 2 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

RSS
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ช่วง 2 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

บรรยากาศการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ช่วง 2 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ผ่านระบบ Yealing Meeting “เรียนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ” 

YouTube คลิกที่นี่ 

 

 
    
  
     
  
  

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website