อบรมการออกแบบเว็บไซต์สร้างชั้นหนังสือเสมือนจริงด้วย GOOGLE SITES / วันที่ 27.02.66

RSS
อบรมการออกแบบเว็บไซต์สร้างชั้นหนังสือเสมือนจริงด้วย GOOGLE SITES / วันที่ 27.02.66

เนื่องในวันจันทร์ ที่27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ผ่านมา ได้มีจัดอบรมออกแบบเว็บไซต์สร้างชั้นหนังสือเสมือนจริงด้วย GOOGLE SITES จัดรูแปบบ ONSITE ห้องประชุม M1อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล โดยวิทยากร อาจารย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์ และมีอาจารย์ผู้เข้าร่วมหลากหลายคณะ อาทิเช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ฯลฯ 

  

  

    

  

  

          

  

 


  

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website