โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

RSS
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม M1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 

 เอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่ 
 
 
                                       
                                                           

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website