โครงการจัดอบรมระบบตัดเกรดและวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา09.00-11.30น.

RSS
โครงการจัดอบรมระบบตัดเกรดและวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา09.00-11.30น.

โครงการจัดอบรมระบบตัดเกรดและวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ Streaming ผ่านระบบ Yealing Meeting ประจำภาคการศึกษา 1/2566 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-11.30 น. 

คู่มือการใช้งานระบบตัดเกรด (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)  คลิกที่นี่

คู่มือการอนุมัติรายวิชาลงทะเบียนนิสิต (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) คลิกที่นี่

VDO การจัดอบรมระบบตัดเกรดและวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ Streaming ผ่านระบบ Yealing Meeting คลิกที่นี่

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website