ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ — อบรมการออกแบบเว็บไซต์สร้างชั้นหนังสือเสมือนจริงด้วย GOOGLE SITES / วันที่ 27.02.66

RSS
อบรมการออกแบบเว็บไซต์สร้างชั้นหนังสือเสมือนจริงด้วย GOOGLE SITES / วันที่ 27.02.66

อบรมการออกแบบเว็บไซต์สร้างชั้นหนังสือเสมือนจริงด้วย GOOGLE SITES / วันที่ 27.02.66

เนื่องในวันจันทร์ ที่27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ผ่านมา ได้มีจัดอบรมออกแบบเว็บไซต์สร้างชั้นหนังสือเสมือนจริงด้วย GOOGLE SITES จัดรู...